Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MILÍŘE

N 1864-1866, 1868, 1870-1873, 1877, 1878, 1880,1884, 1885