Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MIROSLAV

N 1846-1873 (i)
Z 1846-1873 (i; vloženy zápisy z let 1942 a 1944)