Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MIROVICE

N 1869-1909, 1912-1940, 1943, 1944(i chronologický pro léta 1874-1901) O 1869-1902, 1906-1912, 1914-1940, 1943, 1944 (i chronologický pro léta 1874-1901) Z 1869-1940, 1943, 1944 (i chronologický pro léta1874-1901)
indexy