Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MÍSTEK

N 1893-1927, 1929-1944
Z 1893-1908, 1910-1940, 1943, 1944
Z 1893-1940, 1942-1944
indexy