Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MLADÁ BOLESLAV

N 1788-1817 (i)
N 1817-1839 (i)
O 1788-1816 (i)
O 1817-1839 (i), 1843-1870 (i)
Z 1788-1817 (i)
Z 1817-1839 (i)
N 1869-1880 (i), 1881-1949 O 1868-1880 (i), 1881-1949 Z 1868-1880 (i), 1881-1949
index