Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MOČIDLEC

O 1825-1828 (2 zápisy) N 1816-1868 Z 1834-1861 (i)