Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MOŘINA
index

N 1868-1895 (Mořina) N 1875-1895 (Velký Újezd) N 1847, 1849, 1868-1895 (Suchomasty, Lochovice) N 1868-1930 (Liteň)