Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BOSKOVICE

N 1823-1832 (i)
N 1832-1848 (i)
O 1823-1833 (i)
O 1832-1848 (i)
Z 1823-1832 (i)
Z 1832-1848 (i)
N 1925-1949 O 1925-1940, 1942-1949 Z 1925-1933, 1939-1949
N 1946-1948 O 1946-1948 Z 1945-1948