Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
NAHOŘEČICE

N 1813-1850 O 1821-1850 Z 1813-1845
N 1842-1861 (i částečný) O 1850-1854 Z 1850-1861