Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
NÁCHOD

N 1788-1830 (i)
N 1831-1839 (i; zpětné zápisy od roku 1822)
N 1839-1851 (i)
N 1851-1869 (i)
N 1866-1873 (i)
N 1874-1901 (i)
N 1900-1940, 1942-1949 (i pro roky 1901-1904)
O 1788-1839 (i)
O 1840-1855 (i)
O 1866-1873 (i)
O 1874-1901 (i)
O 1899-1940, 1942-1949
Z 1839-1853 (i)
Z 1853-1872 (i)
Z 1866-1873 (i)
Z 1874-1901 (i)
Z 1900-1902, 1905-1949 (i pro roky 1905-1912)