Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
NEČTINY

N 1880, 1882-1884, 1887, 1911, 1913, 1918-1936(v letech 1918, 1923-1925 pouze rodné listy; v letech 1919, 1920, 1922, 1926-1936 bez zápisu) O 1882, 1884, 1918-1936 (v letech 1918, 1919, 1921 pouze oddací listy; v letech 1920, 1922-1936, 1940 bez zápisu) Z 1880, 1882-1884, 1887, 1911, 1913 (výtah),1918-1936, 1938 (v letech 1918, 1921, 1923-1925,1927, 1931 pouze výpisy úmrtních listů; v letech1919, 1920, 1922, 1926, 1928-1930, 1932-1936 bez zápisu)