Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
NEPOMUK

N 1840-1921 O 1849-1881, 1890-1916, 1920-1933 Z 1839, 1840, 1845-1927 (i pro rok 1874-1901),1929-1933