Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BRANDÝS NAD LABEM

N 1788-1816 (i)109
N 1814-1838 (i)
N 1837-1839 (i)
N 1853-1857 (i)
N 1860-1867
O 1788-1816 (i)
Z 1788-1816 (i)
Z 1814-1839 (i)
Z 1840-1868 (i)
N 1869-1944 O 1869-1944 Z 1869-1946, 1949
index