Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BRLOŽEC

N 1824-1874 O 1824, 1827, 1836 Z 1825-1829, 1835, 1838, 1852, 1854, 1862, 1866, 1869