Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
NOVÝ BOHUMÍN

N 1910-1933, 1945-1949 O 1910-1933, 1945-1949 Z 1910-1933, 1940-1942, 1945-1949
index