Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BRLOŽEC
NOVÝ BYDŽOV
indexy

N 1788-1835
N 1836-1839
N 1860-1944
O 1788-1835
O 1836-1839
Z 1788-1835
Z 1836-1839