Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
NOVÝ KOSTEL

N 1839-1868 (i)
O 1843-1859 (i)
Z 1840-1868 (i)