Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
NYMBURK

O 1883-1919
N 1896-1939, 1942-1944 (i pro každý rok) O 1896-1939, 1942-1944 (i pro každý rok) Z 1896-1944 (i pro každý rok)
indexy