Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
NÝRSKO

N 1807-1830 (chlapci)
N 1807-1830 (dívky)
N 1830-1840 (chlapci)
N 1830-1840 (dívky)
N 1839-1864
N 1839-1875
N 1862-1874
O 1808-1830
O 1831, 1834, 1836-1839
O 1841-1853, 1857-1863
Z 1808-1830
Z 1830-1840
Z 1840-1864
N 1825-1840, 1873-1876 (i) O 1825-1838 (i) Z 1825-1840
N 1875-1908, 1910-1929, 1932-1935 O 1862-1937 Z 1864-1937
indexy