Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
BRNO
indexy

N 1875-1913
N 1926-1938, 1940-1949
O 1879-1895
O 1924-1938, 1940-1946
Z 1926-1938, 1940-1949
NZ 1813-1862 NOZ 1846-1873
OZ 1916-1918