Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BRNO

N 1813-1862 (i)
N 1813-1862 (i)
N 1862-1873
N 1875-1880 (i)
N 1880-1895 (i, zpětné zápisy ze 70. let)
N 1896-1914 (i)
N 1914-1925 (i)
N 1926-1949
O 1846-1874
O 1875-1879 (i)
O 1879-1895
O 1895-1909 (i)
O 1909-1924 (i)
O 1924-1926 (i)
O 1926-1944
Z 1813-1875 (i)
Z 1875-1883 (i)
Z 1884-1922 (i)
Z 1922-1926 (i)
Z 1926-1931
Z 1932-1936
Z 1937-1941 (i)
Z 1942
Z 1942 (prosinec)-1944 (koncentrač. tábory)
Z 1943 (koncentrač. tábory)
Z 1945-1949 (zpětné zápisy z let 1942-1945, koncentrač. tábory)
O 1870-1894 Z 1916-1918
indexy