Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
OPAVA

N 1923-1938 (v letech 1939-1945 nebyla matrika vedena)
N 1947-1949
O 1946-1949 (bez zápisu)
Z 1851-1874
Z 1879-1930
Z 1930-1938 (v letech 1939-1945 nebyla matrika vedena)
Z 1946-1949
indexy