Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
PARDUBICE

N 1869-18721874-1939 (i pro roky 1918-1927),1941-1949
O 1869-18721874-1914 (i pro roky 1874-1904 za rokem1907)1916-1930 (i pro roky 1918,1920-1924 za rokem1910), 1932-1939, 1941-1949
O 1895-1929
Z 1870-1872, 1874-1949 (i pro roky 1874-1904, 1925,1929; pro roky 1920-1924 za rokem 1904)
index