Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
PAVLOV

N 1804-1857 (2 dodatečné zápisy z let 1874 a 1879) O 1809-1856 Z 1814-1856
N 1869-1889 O 1868-1906 (zápis pouze v roce 1873) Z 1870-1893
index