Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
PÍSEK

N 1785-1839 (i)
N 1869-1907 (i)
N 1908-1947
Z 1786-1836 (i)
O 1869-1904 (i), 1905-1940, 1942-1948 Z 1869-1873, 1874-1907 (i), 1908-1949
indexy