Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
PLZEŇ

N 1864-1869
N 1869-1873
N 1869-1873
N 1874-1877
N 1874-1879
N 1874-1900
N 1901-1915 (i v letech 1908-1915 pro každý rok)
N 1916-1949 (i v letech 1916-1924 pro každý rok)
O 1868-1878
O 1868-1891
O 1874-1910 (i v letech 1908-1910 pro každý rok)
O 1880-1891
O 1911-1949 (i v letech 1911-1924 pro každý rok)
Z 1869-1920 (i v letech 1908-1920 pro každý rok)
Z 1876-1879
Z 1921-1949 (i v letech 1921-1924 pro každý rok)
N 1799-1840 O 1811-1840 Z 1804-1844
Z 1843-1869 O 1841-1867 N 1842-1864