Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BRTNICE

N 1928-1937 O 1930-1937 Z 1927-1937, 1942
index