Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
POLICE

N 1784-1846 (i)
O 1786-1839, 1841, 1844, 1845
Z 1784-1846
indexy