Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
POLIČKA

N 1839-1851
N 1852-1864
N 1869-1944 (i v letech 1874-1900)
O 1839-1863
Z 1840-1867
O 1869-1944 (i v letech 1874-1900) Z 1869-1944 (i v letech 1874-1900)
index