Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
POLNÁ

N 1839-1877 (i)
N 1869-1877 (i)
N 1877-1901 (i), 1902-1939, 1942-1944
O 1867-1944 (i v letech 1867-1899 pro každý rok)
Z 1874-1944 (i v letech 1874-1901)
N 1798-1835 O 1798-1833 Z 1798-1835
OZ 1835-1839
indexy