Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
POSTOLOPRTY

N 1788-1839
N 1840-1864
N 1865-1889
N 1869-1910, 1914, 1916-1921, 1924, 1925, 1927-1937
N 1889-1895
N 1896-1938 (i)
O 1789-1839
O 1840-1864
O 1866-1893
O 1869-1910, 1916-1918, 1920, 1928-1937
O 1897-1938 (i)
Z 1788-1839
Z 1840-1864
Z 1865-1895
Z 1869-1910, 1914, 1916-1920, 1927-1937
Z 1896-1938 (i)