Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
POUTNOV

N 1840-1883
N 1883-1895
N 1895-1924 (i)
O 1840-1893
O 1900-1929
Z 1840-1895
Z 1896-1931
N 1840-1867 (i) O 1840-1868 (i) Z 1840-1867 (i)
NOZ 1865-1909, 1911, 1912