Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
RADOUŇ

N 1839-1923 (i)
N 1840-1862
N 1880, 1920, 1935
O 1839-1929 (i)
O 1933, 1934
Z 1789-1938 (seznam hrobů)
Z 1787-1938 (pohřební kniha + plánek hřbitova; Statuta židovského bratrstva v Radouni)
Z 1830-1906
Z 1839-1931 (i)
Z 1931-1938
N 1802-1832 O 1803-1830 Z 1803
NOZ 1824-1839 (i)
1828-1850 O 1840-1858 Z 1840-1858