Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
RAKOVNÍK

N 1792-1840
N 1840-1863 (i)
O 1792-1838
O 1840-1879 (i)
Z 1792-1840
N 1842-1862 (i) O 1842-1847 (i) Z 1843-1862 (i)
N 1918-1944 O 1918-1940, 1942-1944 Z 1918-1944
Soupis hrobů z let 1856-1942, s bližšími údaji o zemřelých a plánkem hřbitova
indexy