Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
ROKYCANY

NOZ 1874, 1875 (i)
N 1940, 1942-1944 O 1942-1944 Z 1940, 1942-1944