Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
ROUDNICE NAD LABEM

N 1788-1828
N 1840-1865 (i)
N 1874-1895
N 1896-1906, 1931, 1935-1945
O 1788-1828 (i)
O 1849-1870 (i)
O 1851-1855 (+ i 1865-)
O 1874-1895 (i), 1896-1905, 1918-1944
Z 1789-1828 (i)
Z 1874-1896
Z 1896-1941
Z 1896-1906 (i), 1919-1945, 1947
NOZ 1828-1840 (i)
NOZ 1869-1873 (i)
O 1908, 1914, 1918 (i) NZ 1907-1918 (i)
N 1920-1930 (i) O 1919-1935 (i) Z 1919-1942 (i)
indexy