Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
ROZTOKY

N 1869-1912 (i pro léta 1874-1901), 1914, 1921 O 1869-1906, 1908, 1910, 1912, 1914 Z 1870-1912, 1921 N 1896-1915 (Davle, i), 1921, 1923-1938 (Davle) O 1896-1938 (Davle) Z 1896-1927, 1929, 1933, 1936-1938 (Davle)