Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
RUMBURK

N 1894-1917
N 1895-1938 (v letech 1939-1944 nebyla matrika vedena), 1945-1949
N 1907-1937
O 1894-1937 (+ přílohy z let 1894-1916)
O 1897, 1900-1938 (v letech 1939-1945 nebyla matrika vedena), 1946-1949
O 1908-1937
Z 1894-1917
Z 1896-1938 (v letech 1939-1945 nebyla matrika vedena), 1946-1949
Z 1908-1937
N 1924-1926, 1928-1932, 1935-1937 O 1926, 1928-1932, 1934-1937 Z 1924-1927, 1929-1937
Seznam příslušníků židovské náboženské obce k roku 1900