Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BUDYNĚ NAD OHŘÍ

N 1788-1830
N 1830-1839 (1819, 1825 připojeno na konci)
N 1839-1864
N 1869, 1871, 1873-1905 (i), 1940, 1942-1944
O 1828-1858 (+ protokol odesílané korespondence 1931
O 1840-1873
O 1870-1895 (i) 1896-1903, 1906-1911, 1919-1922, 1940, 1942-1944
Z 1788-1838
Z 1788-1839
Z 1839-1879
Z 1879-1900 (i) 1901, 1903-1919, 1941-1943 (přiloženy úmrtní výpisy z různých let)
N 1923-1931 (i) O 1919, 1922, 1925, 1934 (i) Z 1919-1936 (i)