Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
SLIVICE

N 1788-1838 (i)
O 1791, 1792, 1812, 1816, 1823, 1838 (i)
Z 1790-1839 (i)