Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
SOBĚDRUHY

N 1788-1832
N 1896-1937
N 1896-1938
O 1795-1831
O 1839-1847
O 1896-1934
O 1896-1937
Z 1788-1832
Z 1896-1937
Z 1896-1938
N 1811-1842 O 1811-1838 Z 1811-1839
indexy