Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
SOBĚSLAV

N 1840-1869
N 1862-1940 (i pro roky 1869-1906), 1942, 1943
O 1844-1867 (i)
O 1863-1940, 1942, 1943
Z 1863-1843 (i v letech 1863-1873)
indexy