Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
STAŇKOV

N 1868-1922, 1925-1930 O 1869-1917, 1926-1930 Z 1869-1918, 1922-1930 Z 1874-1896 (Osvračín, Nahošice, Puclice)
index viz Nahošice