Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
STARÉ HOBZÍ

N 1784-1846 (i)
O 1785, 1786, 1789, 1790, 1793, 1795-1806, 1811, 1812, 1817, 1821, 1826, 1842, 1844 (i), 1930,
Z 1788-1846 (i)