Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
STRAKONICE

N 1788-1839
N 1839-1847
N 1839-1861 (i)
N 1896-1944
O 1791-1803, 1806, 1810-1839
O 1839-1847
O 1897-1933, 1941-1944
Z 1788-1843, 1857
Z 1839-1849
Z 1896-1944
index