Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
STRANČICE
index

N 1895-1932 O 1896-1911 Z 1896-1938 N 1896-1922 (Davle) O 1896 (Davle) Z 1896-1927 (Davle)