Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
STRANČICE

N 1896-1915, 1918-1921, 1932, 1933, 1935-1938 O 1896-1899, 1901-1909, 1911-1914, 1933-1938 Z 1896-19091911-1915, 1918-1928 (i pro každý rok)1929-1931, 1933-1938 (i v letech 1931, 1933, 1934 pro každý rok)
index