Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
STRÁŽ

N 1784-1934 (i)
O 1784, 1788, 1789 (i; některé zápisy nejdou chronologicky), 1795-1838 (i), 1842-1860 (i)
O 1788-1934 (i; některé zápisy nejdou chronologicky)
Z 1784-1937 (i)