Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
STRÁŽNICE

N 1784-1846
Z 1942
O 1784-1846 Z 1784-1846
NOZ 1874-1942
indexy