Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
STRUŽNÁ

N 1799-1877
N 1840
O 1801-1888
O 1840
Z 1799-1880